Sähkön hintaan voi vaikuttaa

Sähköenergiasta maksetaan tällä hetkellä noin 6 senttiä kilowattituntia kohden. Mitä tämä tarkoittaa ja mistä sähkön hinta kaiken kaikkiaan koostuu? Mitkä seikat vaikuttavat sähkön hintaan?

Tällä hetkellä sähkö on Suomessa edullista, vaikkakin esimerkiksi Ruotsissa sähkön hinta on jopa alle puolet Suomen hinnasta. Ruotsissa on kesällä tullut ennätyksellisen paljon vettä ja Ruotsi on valjastanut vedet sähköntuotantoon ihan eri mittakaavassa kuin Suomi.

Sähkön hinta koostuu:

  • sähkön myyntihinnasta (40 %)
  • siirtohinnasta (30 %)
  • veroista (30 %)

Voit vaikuttaa sähkön myyntihintaan

Kuluttaja pystyy ainoastaan vaikuttamaan sähkön myyntihintaan, jonka tämä voi kilpailuttaa. Sähkön kilpailuttamisen tarkoituksena on saada mahdollisimman pieni sähkön myyntihinta. Kuluttaja pystyy myös vaikuttamaan sopimustyyppiinsä, jonka perusteella tälle tuotettu sähkö voi olla vesi-, tuuli- tai ydinvoimalla tuotettua. Suomessa tuulisähköstä saa maksaa hieman enemmän kuin muista sähköntuotantomuodoista.
Sähkön siirtohinta ei pidä sisällään yllätyksiä: siinä maksetaan sähkön siirtämisestä sähkölaitokselta kotitöpseleihin. Maksu kattaa sähkölaitoksen kannalta varsinaisen sähkön siirtämisen kustannukset, sekä erilaiset sähköverkon rakentamiseen, ylläpitämiseen ja sähkön mittaamiseen liittyvät kulut.

Verot vievät sähkön hinnan kokonaissuuruudesta noin kolmanneksen. Arvonlisävero vie noin 23 %, kun taas sähköveron suuruus on noin 10 %. Veroihin ei kuluttaja tai myyjä voi vaikuttaa, koska verojen suuruus on valtiovallan päätännän alaisia asioita. Periaatteessa arvonlisäveron suuruuteen voi kuluttaja kuitenkin vaikuttaa. Jos kilpailuttaa sähkön myyntihinnan, eli valitsee halvan vaihtoehdon, pienenee myyntihinta. Koska sähköstä maksetaan veroa, tarkoittaa tämä sitä, että arvonlisäveron osuus sähkölaskun hinnassa pienenee samalla.

Sähkön hinta riippuu taloustilanteesta

Sähkön hinta on tunnetusti talouden yleisestä tilanteesta riippuvainen, mutta myös sää vaikuttaa sähkön hintaan. Sähkön myyntihintaa voi laskea alhainen sähkön hankintahinta. Esimerkiksi Pohjoismaissa vesivoimalla tuotettu sähkö Ruotsissa ja Norjassa on hankittuna halpaa silloin, kun runsaat sateet ovat parantaneet vesitilannetta. Kovilla pakkasilla sähkö on usein kallista, mikä johtuu sähkön tuotannon kovasta kuormituksesta. Tällöin Suomessa kaikki sähkön tuotantotavat ovat käytössä.

Talouden tilanne vaikuttaa sähkön hintaan monellakin tavalla. Jos esimerkiksi eletään laskukautta, eivät tehtaat tarvitse yhtä paljon sähköä. Kysyntä siis laskee ja hinta seuraa perässä. Toinen merkittävä tekijä sähkön hinnassa on fossiilisten polttoaineiden hinta. Kun niiden hinta nousee, sähkön hinta nousee mukana.

Sähkön säästäminen on hyvä tapa ekologiseen energiankulutukseen

Omilla toimilla voi hyvin säästää sähkölaskunsa suuruuteen. Hyviä vinkkejä löytyy esimerkiksi omakotitalon sähkönkulutukseen, kuten lämmitystavan valinta ja hyvät remontit, jotka parantavat talon lämpövuotoja ja lämmitystapaa. Jos sähköä kuluu enemmän kuin keskimäärin omakotitalossa, niin kannattaa seurata aktiivisesti oman kiinteistön sähkönkulutusta ja löytää ne suurimmat kulutuskohteet. Seuranta onnistuu hyvin nykyisillä mobiilisovelluksilla ja online palveluilla, joita on saatavilla melkein kaikilla sähköyhtiöillä ja sähkön myyjä yrityksillä. Lue miten voit vaikuttaa oman kodin sähkönkulutukseen ja säästää sähköä helposti.